Bảng giá banner

Bảng giá banners

(Ảnh minh họa các vị trí banner trên website)

Bảng giá Banner phiên bản máy tính / tháng:

Trang

Top Banner
(700 x 90)

Left Banner
(100 x 225)

Right Banner
(100 x 225)

Cennter Banner
(678 x 90)

Banners phải
(280 x 315)

Banners quảng cáo3.000.0002.000.0002.000.0002.000.0002.000.000

(Bảng giá áp dụng từ ngày 15/4/2016)

Ghi chú

- Dung lượng của banner < 250kb

- Giảm 5% khi khách hàng ký hợp đồng có thời hạn 2 tháng

- GIảm 10% khi khách hàng ký hợp đồng có thời hạn 3 tháng.

img
img