Hỗ trợ đăng tin: 0888.242.777

Chủ đầu tư: Công ty CP Kinh doanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội (HanHud)

Quy mô dự án: 171.342 m2.

Mục tiêu dự án 
- Hoàn thiện quy hoạch chi tiết của Thành phố Hải Phòng dọc trục đường 353.
- Phát triển đô thị nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của dân cư trong vùng.
- Góp phần hoàn thiện bộ mặt đô thị Thành phố và cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho khu vực Anh Dũng, Dương Kinh nói riêng.
- Tạo nguồn kích cầu về đô thị và tạo quỹ việc làm cho nhiều lao động địa phương.
- Khai thác hết tiềm năng sử dụng của quỹ đất hiện có tăng nguồn thu cho Ngân sách Thành phố.

Thống kê lô đất và diện tích đất trong dự án

hanhud_anhdung6_1

hanhud_anhdung6_2

hanhud_anhdung6_3

hanhud_anhdung6_5Địa điểm xây dựng: Phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.

Vị trí địa lý 
- Phía Tây Bắc giáp đường liên khu vực B = 35m.
- Phía Tây Nam giáp đường 355.
- Phía Đông Bắc giáp khu nhà ở Anh Dũng V.
- Phía Đông Nam giáp khu nhà ở thôn Phấn Dũng
Công ty TNHH Liên Doanh Hoa Việt hoạt động từ ngày 06/08/1994 và được chính thức cấp phép thành lập từ ngày 05/03/2009. Lĩnh vực hoạt động chính của doanh nghiệp là hoạt động thể thao.
Công ty CP Kinh doanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội (HanHud)
CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC